Publikacje, Akty Prawne kontra Rowerzyści

Cykloturysta TV Channel - Prawo a Rower!

W tym dziale przedstawimy Państwu zbiory publikacji dotyczących zagadnień z zakresu Prawo a Rower. To już 21-szy odcinek "Cykloakademii dla kierowców i rowerzystów", przygotowany przez znakomite Stowarzyszenie i Portal "Kraków Miastem Rowerów". Dobra robota kochani - znakomity pomysł na edukację, tak trzymać i kontynuować! Więcej o stowarzyszeniu i działalności KMR na: http://kmr.org.pl - kliknij!

Nieco zagadnień widzianych nie tylko od strony Policji, ale także od strony uczestników ruchu drogowego.

Znaki Drogowe ważne dla Rowerzystów:

Znaki ostrzegawcze:

A-24
Rowerzyści

Znak ostrzega przed miejscem, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów. Umieszcza się go też przed przejazdem dla rowerzystów na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h lub przed przejazdem poza skrzyżowaniami, albo gdy przejazd może nie być widoczny odpowiednio wcześnie

Znaki nakazu:

C-13
droga dla rowerów

Znak nakazuje kierującemu rowerem jednośladowym jazdę drogą dla rowerów.

C-13a
koniec drogi
dla rowerów

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

C-13 + C-16
droga dla pieszych i rowerów

Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów.

Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą,

C-13 + C-16
droga dla
pieszych i
rowerów
(ciąg pieszo-rowerowy)

Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów.

Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

W tym przypadku ruch pieszych odbywa się po lewej stronie drogi, a ruch rowerzystów po prawej.

C-13 + C-16
droga dla
pieszych i
rowerów
(ciąg pieszo-rowerowy)

Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów.

Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

W tym przypadku ruch pieszych odbywa się po lewej stronie drogi, a ruch rowerzystów po lewej.

C-16
droga dla
pieszych

Znak nakazuje pieszym korzystanie z drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego. Stosowany tam, gdzie ze względu na duże natężenie ruchu pieszego, wyeliminowanie ruchu pojazdów zapewnia poprawę bezpieczeństwa.

Czasem bywa umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 "tabliczka, która wskazuje, że znak ten nie dotyczy rowerów jednośladowych".

C-16
koniec drogi
dla pieszych

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.

Znaki zakazu:

B-1
zakaz ruchu w obu kierunkach

Znak zakazuje ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki:

 • T-22 "tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych"
 • B-2
  zakaz wjazdu

  nak zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

  Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 "tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych" wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych, gdy jest dla nich wyznaczony pas ruchu.

  B-9
  zakaz wjazdu rowerów

  Znak zakazuje ruchu zarówno na jezdni i poboczu rowerów i wózków rowerowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiących niebezpieczeństwo dla kierujących rowerami oraz tam, gdzie w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów oznaczona znakiem C-13.

  B-11
  zakaz wjazdu wózków rowerowych

  Znak zakazuje ruchu rowerów wielośladowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie ruch tych pojazdów może powodować tamowanie ruchu.

  Znaki informacyjne:

  D-6a
  Przejazd dla rowerzystów

  Oznacza miejsce przeznaczone do przejazdu dla rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów oznaczonym znakiem poziomym P-11. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.

  D-6b
  Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

  Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania dla rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazd dla rowerzystów i przejazdem dla rowerzystów znajdującymi się obok siebie. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejœcie dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

  Znaki kierunku i miejscowości:

  E-12a
  drogowskaz
  do szlaku
  rowerowego

  Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

  Znaki uzupełniające:

  F-19
  pas ruchu dla określonych pojazdów

  Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.

  Tabliczki do znaków drogowych:

  T-22
  tabliczka wskazująca,
  że znak
  nie dotyczy
  rowerów
  jednośladowych

  Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych

  Stosowana do znaków zakazu:

 • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach,
 • B-2 zakaz wjazdu,
 • B-21 zakaz skręcania w lewo,
 • B-22 zakaz skręcania w prawo,
 • D-3 droga jednokierunkowa, gdy na drodze jednokierunkowej zastosowano kontrapas rowerowy.
 • C-16 droga tylko dla pieszych
 • Dodatkowe znaki szlaków rowerowych:

  R-1

  szlak rowerowy krajowy

  R-1a

  początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego

  A-1b

  zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego

  R-2

  szlak rowerowy międzynarodowy

  R-2a

  zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego

  R-3

  tablica szlaku rowerowego

  Znaki poziome:

  P-11
  przejazd dla rowerzystów

  Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.

  P-23
  przejazd dla rowerzystów

  Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.

  Sygnały świetlne:

  S-6

  sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów

  Uwaga kierowco! Nowe prawo, skręcając ustąp rowerzyście!

  Nowe prawo, które weszło w życie w maju 2011 r.

  (PL) Art. 27, ust. 1a: Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

  Obowiązkowe wyposażenie roweru

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (aktualizacja w październiku 2012 r.) mówi, że każdy rower musi być wyposażony w:

 • co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym, lub migającym światłem (tak jest od 2012 r.) - czyli np lampka przednia na baterie, akumulatory lub dynamo,
 • co najmniej jedno światło tylne czerwone, odblaskowe
 • co najmniej jedno światło tylne świecące ciągłym, lub migającym (zmiany od 2002 r.) światłem,
 • co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
 • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
 • kierunkowskazy - tylko w przypadku kiedy konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką.
 • Uwaga! Od 8 października 2013 r. nie musimy już mieć zamontowanych świateł na rowerze - w okresie, gdy jest ono wymagane od kierowców - czyli jazda samochodem na światłach w dzień. Nie ma zatem konieczności ich montowania czy używania - o ile nie zamierzamy jeździć rowerem po zmroku.

  - nie dotyczy to odblasku tylnego o czerwonej barwie, który musi być zamontowany na rowerze - na stałe!

  Dodatkowo rower może (ale nie musi) być wyposażony w:

 • światła odblaskowe umieszczone na pedałach (barwy żółtej samochodowej)
 • światło odblaskowe barwy białej z przodu roweru
 • dowolnš ilość odblasków na kołach - ale co najmniej po jednym na każdym kole (barwy żółtej samochodowej)
 • pasek odblaskowy na oponie lub kole
 • Długość roweru razem z przyczepą nie może przekraczać 4 m!

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

  z dnia 31 grudnia 2002 r.

  + nowelizacja z października 2012 r.

  w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

  (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262)

  Dział II

  Wymiary, masy i naciski osi pojazdu § 2. 1. Długość pojazdu, nie może przekraczać: 7) motocykla, motoroweru lub roweru oraz zespołu złożonego z motocykla, motoroweru lub roweru i przyczepy - 4,00 m.

  Dział V

  Warunki techniczne roweru, motoroweru, wózka inwalidzkiego i pojazdu zaprzęgowego

  § 53.

  1. Rower powinien być wyposażony:

  1) z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
  2) z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
  3) w światła, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
  4) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
  5) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

  1a. Dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy.

  1b. Przyczepa ciągnięta przez rower lub wózek rowerowy powinna być wyposażona w dyszel wyposażony w urządzenie sprzęgowe uniemożliwiające przewrócenie się przyczepy w przypadku przewrócenia się roweru; nie dotyczy przyczepy jednokołowej.

  3. Motorower ponadto może być wyposażony w:

  3) dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej; odległość między światłami nie może być mniejsza niż 240 mm dla świateł przednich i 180 mm dla świateł tylnych, przy czym powinna być zachowana minimalna odległość 100 mm od światła mijania; w przypadku motoroweru, w którym konstrukcja uniemożliwia uzyskanie tych odległości, dopuszcza się dla świateł przednich odległość między światłami nie mniejszą niż 150 mm, a odległość między tylnymi światłami nie mniejszą niż 100 mm;

  § 56.

  1.Światła pojazdów o których mowa w § 53-55 powinny odpowiadać następującym warunkom:

  1) Światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; w przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne;
  2) powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej niż 350 mm od powierzchni jezdni, a w przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni;

  2. Dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych:

  1) barwy żółtej samochodowej:
  a) na bocznych płaszczyznach kół pojazdu, o którym mowa w § 53–55, z tym zastrzeżeniem, że z każdego boku pojazdu powinny być widoczne co najmniej dwa światła: co najmniej po jednym, umieszczonym na kole przedniej osi oraz na kole tylnej osi,
  b) na pedałach roweru i motoroweru;
  2) barwy białej – dodatkowo z przodu roweru i wózka rowerowego.

  2a. Światła, o których mowa w ust. 2, mogą nie spełniać warunków określonych w ust. 1 pkt 2–4.

  2b. W rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach rowerowych dopuszcza się: 1) odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu bokach opony, albo
  2) elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczone na bocznych płaszczyznach kół tych pojazdów.

  3. Jeżeli do pojazdu zaprzęgowego, roweru, wózka rowerowego lub motoroweru sš przyczepione: inny pojazd albo maszyna, albo urządzenie, powinny one być wyposażone co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej oraz co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej widoczne z tyłu, a ponadto w jedno światło pozycyjne barwy białej widoczne z przodu, jeżeli szerokość ciągniętych: pojazdu albo maszyny, albo urządzenia przekracza szerokość pojazdu cišgnącego; światła te powinny odpowiadać warunkom określonym w ust. 1.

  3a. Do świateł pozycyjnych, o których mowa w ust. 3, w odniesieniu do przyczepy ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy, stosuje się § 53 ust. 1a.

  Kodeks Drogowy

  Wszystkie kwestie prawne związane z poruszaniem się po drogach publicznych (jezdniach, ścieżkach rowerowych i ew. chodnikach) reguluje Prawo o Ruchu Drogowym, zwane potocznie Kodeksem Drogowym.

  Kodeks Drogowy został ustanowiony ustawą z 1997 roku i był wielokrotnie zmieniany w kolejnych rozporządzeniach. W 2005 roku ukazał się tekst jednolity, na którym bazują teraz wszystkie zmiany (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908)

  Kodeks Drogowy jest bardzo obszernym dokumentem, prezentujemy jego skróconą wersję - ze wszystkimi paragrafami, które dotyczą rowerzystów. Jest to aktualna wersja z czerwca 2012 roku - z wszystkimi zmianami.

  Akty Prawne dotyczące Rowerzystów

  W 2011 opublikowano ustawę "o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami" (Dziennik Ustaw 92, pozycja 530 z 2011 r.) wprowadzającą wręcz rewolucyjne zmiany dla rowerzystów. Zdefiniowano w niej na przykład na nowo pojęcie roweru, wprowadzono nowe definicje: kontrapasa, śluzy i pasa rowerowego, oraz dopuszczono do użytku przyczepki rowerowe do przewozu dzieci. Zmiany te weszły w życie dzięki staraniom rowerzystów zrzeszonych w organizacji "Miasta dla Rowerów". W 2002 roku wprowadzono pierwsze zmiany w Kodeksie Drogowym, istotne dla rowerzystów, wprowadzając między innymi możliwość jazdy rowerem po chodniku w szczególnych warunkach.

  Rowerzysta i telefon w czasie jazdy

  Rower zgodnie z artykułem 2. Kodeksu Drogowego jest pojazdem (podobnie jak samochód). Zgodnie z artykułem 45. kierującemu pojazdem zabrania się korzystania z telefonu (czytaj: komórkowego, satelitarnego - zapewne nie dotyczy urządzeń głośnomówiących).

  Zatem z tych dwóch przepisów wynika, że rowerzysta rozmawiający przez telefon, podczas jazdy rowerem, popełnia takie samo wykroczenie jak kierowca prowadzący samochód i jednocześnie rozmawiający przez telefon.

  Za rozmawianie przez telefon podczas jazdy rowerem grozi nam mandat - 200 zł. Kierującemu samochodem dodatkowo grozi otrzymanie 5 punktów karnych (punkty karne rowerzystów nie obowiązują) Powyżej, w obydwu przypadkach mamy do czynienia z wykroczeniem!

  Podstawa prawna:

  Prawo o ruchu drogowym

  Przepisy ogólne

  Art. 2.

  Użyte w ustawie określenia oznaczają:

  pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane;

  Ruch drogowy

  Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

  Oddział 1 - Przepisy porządkowe

  Art. 45.

  2. Kierującemu pojazdem zabrania się:

  - korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku;

  Punkty Karne kontra Rowerzyści

  Od czerwca 2012 punktami karnymi mogą zostać ukarani jedynie kierowcy pojazdów silnikowych i motorowerów. Zatem nawet jeśli rowerzysta posiada prawo jazdy nie zostanie ukarany punktami karnymi! Poprzedni zapis został zmieniony na wniosek Rzecznika Spraw Obywatelskich.

  Podstawa prawna:

  (Dziennik Ustaw poz. 488 z 9 maja 2012 roku)

  Rozporządzenie
  Ministra Spraw Wewnętrznych 1)
  z dnia 25 kwietnia 2012 r.

  (w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego)

  § 2. 1. Do ewidencji wpisuje się kierowcę, który kierując pojazdem silnikowym lub motorowerem, dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej "naruszeniem".

  Taryfikator Mandatów dla Rowerzystów:

  Mandaty dla Pieszych:
  Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50 zł.

  Mandaty dla Rowerzystów:
  Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 150 zł.
  Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100 zł.
  Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50 zł.
  Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 50 zł.
  Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić 50 zł.
  Nieopuszczenie przez kierującego rowerem do śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku 50 zł.
  Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp. 98a 50 zł.
  Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru 200 zł.
  Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 50 zł.
  Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów 100 zł.
  Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych 50 zł.
  Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 100 zł.
  Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym 100 zł.
  Niestosowanie się do znaku C-13 "droga dla rowerów" 100 zł.