Archiwum www:

Rowerowy kocio-kwik!

Rowerowy hit sezonu - prosto z Mazowsza!

Czasem, podczas rowerowego wędrowania, zwłaszcza w odludnych odstępach lasu, można zdrowo się pogubić, a nawet nie mieć możliwości z niego wyjechać, tak przynajmniej było z tymi rowerzystami - relacja video powyżej. Bawcie się dobrze!

Nowy wygląd Portalu Cykloturysta - podoba się Wam!?

(PL) Nowy wygląd Portalu Cykloturysta - podoba się Wam!? Długie prace nad nowym wyglądem Portalu Cykloturysta zaowocowały publikacją w internecie. Prosimy, wyraźcie swoją opinię jak odbieracie nowy design portalu, co warto dodać, co Wam sie nie podoba. Jak Wam się surfuje po poszczególnych działach tematycznych, czy nawigacja jest intuicyjna, czy też gubicie się w zawartości.

Co Waszym zdaniem można zmienić, czego zabrakło, czy nie zmienione tło portalu jest przyjazne. Mamy świadomość, że nie każdemu wszystko się spodoba, to jednak trzeba było dokonać zmian.

Może się zdarzyć, że niektóre działy tematyczne, i odsyłacze do nich prowadzące mogą jeszcze nie działać, ale poradzimy sobie z tym sukcesywnie. Jeśli gdzieś coś źle się wyświetla (np zdjęcie lub obrazek), lub nie działa, prosimy o informacje na nasz profil na Facebook'u 3 lub na adres e-mail: cykloturysta(ed)wp.pl

Drodzy czytelnicy, fani Cykloturysty, tu znajdziecie poprzednią zawartość Portalu Cykloturysta (click on a link) to the old design: www.cykloturysta.netstrefa.eu/archival_c

Tak było / Before:                                           Tak jest obecnie / Currently:

    

Kliknij, wersja poprzednia cykloturysty!

Daj opinię o nowym portalu na naszym oficjalnym profilu Facebook'a - lub polub nas!

oraz na: www.facebook.com/mtst.cykloturysta

....

Uwaga, ważne zmiany nawigacji na Portalu! Prace do 20. 09. 2013 r.

Drodzy czytelnicy, fani Portalu Cykloturysta, od 2 dni prowadzone są prace nad polepszeniem nawigacji na portalu, dlatego też mogą zdarzyć się Wam problemy z odszukaniem działów tematycznych na innych podstronach niż strona główna / home.

Prace i utrudnienia są związane z przebudową portalu, i zgodnie z sugestią czytelników, mają poprawić nawigację, czyli intuicyjne znajdowanie działów tematycznych w poszczególnych segmentach kolumny lewej i prawej. Ostateczna kolejność i układ zostanie ustalona maksymalnie do 20. 09. 2013 r. na stronie głównej, po tym terminie pozostałe podstrony otrzymają ten sam układ i cały portal będzie ujednolicony. Po tych zabiegach przeglądanie i wyszukanie interesującego Was działu tematycznego powinno byc łatwiejsze. Jeśli macie jakieś uwagi co do przejrzystości strony głównej w kolumnie lewej i prawej, to prosimy o niezwłocze poinformowanie nas co jest nadal problematyczne przy odszukiwaniu działu. [Redakcja].

....

Projekty tras rowerowych w Hrabstwie Dakota, USA

Śląsk - Zmiana warunków finansowania ścieżek rowerowych

(PL) Serwis Tarnowskie Góry - Nasze Miasto informuje, że:

Ścieżek pieszo-rowerowych w naszym powiecie nie brakuje, a byłoby ich jeszcze więcej, gdyby nie zmiana warunków finansowania dokonana przez Śląski Urząd Marszałkowski. Gminy przygotowały dokumentację i wszystkie niezbędne pozwolenia, licząc, że będą musiały pokryć 10 procent kosztów inwestycji. Urząd Marszałkowski podniósł jednak próg do 50 procent i części samorządów zabraknie pieniędzy na ścieżki. Problem ten dotknął m.in. Boronowa i Woźnik.

Projekty rozwoju tras rowerowych w Powiecie Gliwickim

(PL) Serwis Powiatu Gliwickiego informuje:

Zakończyła się realizacja projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III Turystyka, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne.

Projekt był realizowany wspólnie przez Powiat Gliwicki, pełniący rolę lidera oraz wszystkie gminy z terenu powiatu - Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Sośnicowice, Rudziniec, Toszek i Wielowieś.

Projekt miał na celu utworzenie zaplecza turystycznego dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego poprzez zmodernizowanie i oznakowanie sieci tras rowerowych o długości 211,5 km na terenie powiatu gliwickiego oraz utworzenie czterech obiektów infrastruktury okołoturystycznej. Zakłada się, że będą one spełniały następujące funkcje:

 • turystyczno - rekreacyjną - w zakresie spędzania wolnego czasu, a także propagowania zdrowego stylu życia,
 • promocyjną - w zakresie przycišgania turystów spoza powiatu i regionu,
 • edukacyjną - w zakresie możliwości tworzenia ścieżek dydaktycznych na pewnych fragmentach,
 • Dzięki projektowi mieszkańcy gmin powiatu gliwickiego i przyjezdni turyści mogš korzystać z oznakowanych i zmodernizowanych tras rowerowych oraz dwóch centrów turystyki rowerowej - wiaty na Zamku w Chudowie, zadaszonej bastei na Zamku w Toszku oraz miejsc postojowych nad Jeziorem Pławniowickim i w Rachowicach. Tu również na rowerzystów czekać będą ławki, stoły i stojaki na rowery.

  W ramach projektu oznakowanych zostało 211,5 km następujących tras rowerowych: (

  tabelki w przygotowaniu!)

  Bzdurny spór o rowery na dworcach i peronach kolejowych

  (PL) Jak donosi białostocki serwis "Poranny.pl":

  Ministerstwo transportu zapewniło że wkrótce zmieni rozporządzenie, które zakazuje wprowadzania rowerów na obiekty kolejowe.

  Jest to odpowiedź na liczne skargi wysyłane do resortu przez parlamentarzystów, stowarzyszenia rowerowe oraz miłośników dwóch kółek.

  Według obecnie obowiązującego rozporządzenia ministra, na perony i dworce rowerzyści nie tylko nie mogą wjeżdżać, ale także wprowadzać swych rowerów. Sokiści mogą kazać rowerzyście opuścić obiekt, o ile nie posiada on biletu na przewóz. Rozporządzenie to minister wydał w 2004 roku. Spotkało się ono z ostrą krytyką pasażerów.

  Sprawą tą niedawno zainteresował się podlaski poseł Dariusz Piontkowski, który skierował w tej sprawie interpelację do ministerstwa. W odpowiedzi otrzymał informację, iż trwają już prace nad zmiana przepisów.

  Projektowana zmiana rozporządzenia umożliwi przebywanie na obszarze kolejowym osobom z rowerem nieposiadającym biletu na przewóz np. kurierom rowerowym lub osobom odprowadzającym podróżnych i nie powinna w znaczšcy sposób wpłynąć na obniżenie poziomu bezpieczeństwa innych podróżnych korzystających z usług kolei - napisał w odpowiedzi Andrzej Massel, podsekretarz stanu w Ministerstwie transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

  Zaznaczył jednak, iż ministerstwo utrzyma zakaz jeżdżenia rowerem po peronach, holach, poczekalniach, tunelach i przejściach między peronami.

  - Stoimy na stanowisku, że zmiana ta może skutkować obniżeniem bezpieczeństwa innych osób – twierdzi podsekretarz.

  Dodał także, iż według informacji uzyskanych od spółki PKP PLK sokiści, ze względu na dużą popularność przewozu rowerów, podchodzą do tej kwestii pragmatycznie. Interweniują jedynie wówczas, gdy rower utrudnia poruszanie się po obiektach kolejowych.

  [Źródło: serwis internetowy "Poranny"]

  Komentarz Redakcji: Jak widać od paru już lat, PKP i inne podległe spółki kolejowe zapomniały, że całkiem niemałą część pasażerów w przewozach regionalnych i dalekobieżnych stanowią również rowerzyści. Nie ma znaczenia, czy w ogólnym bilansie przewozów jest to kilka czy kilkanaście procent. Znaczenie ma fakt, że podróżny z rowerem, ma prawo skorzystać z usług przewozowych kolei, a kolej ma obowiązek jemu to umożliwić. W jednostkach elektrycznych (i nie tylko tam) powinny być wyraźne napisy i oznakowania (diagramy) zakazujące innym pasażerom przebywania w przedziale bagażowym czy rowerowym, lub jeśli już tam są, nakazujące im ustąpienia miejsca podróżnemu z rowerem - tak jak ma to miejsce w pociągach lub tramwajach (Light Rail) np. w USA. Rowerzysta jeżdżący po pieszej strefie, lub po peronie powinien być upomniany lub w drastycznych przypadkach, gdy zagraża innym podróżnym - ukarany odpowiednim mandatem. Zakazywanie wchodzenia na teren dworca kolejowego z rowerem jest absurdem, a tłumaczenie się z tego faktu przed SOK-istami, że rowerzysta w ogóle się tam pojawił czy znajduje, jest już totalną głupotą, którą można szybko naprawić uchwalając proste przepisy - co wolno, a czego nie. Oczywisty i uzasadniony jest zatem zakaz jazdy rowerem po holu, peronach czy tunelu dworcowym, a jeśli ktoś tego nie rozumie i nie przestrzega, to mandat.

  A na południu - Ruda Śląska buduje nowe ścieżki rowerowe

  Ruda Śląska dostanie ok. 700 tys. zł. z europejskich funduszy na rozwój infrastruktury rowerowej. Środki przeznaczone zostaną na powstającą już w mieście 15-kilometrową trasę rowerową.

  Przebudowane zostaną także istniejące już trzy szlaki rowerowe o łącznej długości prawie 11 km. Pierwsza z rowerowych tras ma być gotowa już w lipcu tego roku.

  Miasto rozpoczęło budowę z własnych środków trasy rowerowej przebiegającej od granicy z Zabrzem do ośrodka Radoszowy w Kochłowicach. Teraz okazało się, że realizacja tego przedsięwzięcia będzie współfinansowana ze œrodków unijnych. Decyzję o przyznaniu unijnego dofinansowania dla rudzkiego projektu podjął zarząd Województwa Śląskiego. Złożony w 2011 r. przez władze Rudy Œląskiej wniosek na budowę w mieście tras rowerowych dotychczas znajdował się na liście rezerwowej, jednak z uwagi na zaoszczędzone środki przy realizacji innych projektów w województwie Śląskim trafił na listę inwestycji przeznaczonych do realizacji.

  Oprócz 15 km trasy, której miasto rozpoczęło budowę, unijne dofinansowanie obejmie przebudowę trzech istniejących szlaków turystycznych. Pierwsza z nowo-powstałych w ten sposób tras połączy tereny leśne przy ul. Podlaskiej z rozlewiskami potoku Jamna na granicy z Mikołowem i będzie miała długość ponad 7,7 km. Kolejna trasa o długości 2,2 km przebiegać będzie od granicy z Katowicami na nasypie po byłej linii kolejowej przez tereny leśne oraz wzdłuż pól do ul. Ligockiej, gdzie połączy się z pierwszą z tras. Ostatnia trasa rozpoczynać się będzie na granicy z Mikołowem i prowadzić będzie ul. 1 Maja, gdzie łączyć się będzie również z pierwszą z tras.

  [Źródło: TVS i UM Ruda Śląska]

  Velo City 2013 - Vienna, czyli Rowerowy Wiedeń 2013!

  (PL) Władze austriackiej stolicy - Wiednia ogłosiły 2013 rok, "Rokiem Roweru" (Radjahr 2013) a jego kulminacją była organizowana przez miasto i Europejską Federację Rowerową (European Cyclists‘ Federation) konferencja VELO-CITY 2013. Odbywała się ona w dniach 11-14 czerwca 2013 r. Motto konferencji "The Sound of Cycling – Urban Cycling Cultures" nawiązywało do muzycznych tradycji Wiednia, a jej zróżnicowany program podejmował wielopłaszczyznowy temat jazdy na rowerze w mieście.

  Konferencje VELO-CITY organizowane są co roku, jednak tylko co dwa lata ten zaszczyt przypada Europie. W 2012 roku gospodarzem konferencji było Vancouver w Kanadzie, w roku 2013 największa konferencja poświęcona polityce rowerowej i rowerzystom odbyła się w Wiedniu. Przygotowania szły pełną parą, a w samym Wiedniu już w okresie Bożego Narodzenia można było zobaczyć wiele znaków i symboli, luminescencji z wizerunkiem roweru, które z każdą chwilą przeobrażały Wiedeń w rowerową stolicę świata.

  Konferencja była zorganizowana w historycznej części miasta, miasto oddało na ten cel wspaniałe sale wiedeńskiego ratusza, a także ogólnodostępny Plac Ratuszowy. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni eksperci i referenci z całego świata - w tym z Polski czy USA, a nawet z Afryki, którzy swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem podzielili się z uczestnikami konferencji. Wśród ponad 1200 delegatów byli planiści, architekci, przedstawiciele administracji, socjologowie, naukowcy i przedstawiciele biznesu. Głównymi tematami wiedeńskiego spotkania były: mobilność, ekologia i klimat, zdrowie, gospodarka, zasoby, polityka przestrzenna i społeczna oraz po raz pierwszy w Wiedniu, tak zwana kultura rowerowa.

  W programie konferencji były m. inn. warsztaty, posiedzenia plenarne i okrągłe stoły oraz wystawy i zajęcia dla dzieci i młodzieży. W dniach od 8-16. czerwca 2013 odbywał się "Vienna Cycling Week" i takie imprezy jak "Prompton Race" z piknikiem rowerowym, "Bicycle Film Nights", "Bicycle Fashion Show", wielką paradę rowerową, która zakończyła się piknikiem pod diabelskim kołem Riesenrad gromadząc ponad 4000 rowerzystów! Atrakcją był koncert dzwonków rowerowych oraz wielka letnia fiesta na Placu Ratuszowym, który przez dziewięć dni w szczególny sposób tętnił życiem. Relacje na oficjalnej stronie: www.velo-city2013.com

  Rower - Jak to jest zrobione?

  Discovery Channel w znanej serii dokumentalnej "Jak to jest zrobione" tym razem pod lupę bierze rower, a najśmielsze projekty i wyzwania technologiczne rodzą się daleko od nas w New Jersey, bo na zachodnim wybrzeżu USA, w San Francisco, w Kalifornii. Zobaczcie zatem sami, jak powstaje rower.

  ...I kolejny równie ciekawy stary film z Wielkiej Brytanii ukazujący proces powstawania roweru i tworzenia poszczególnych części (prod. 1945 r.).

  Odjazdowy Bibliotekarz 2013

  Fundacja Normalne Miasto - Fenomen i Stowarzyszenie Bibliosfera.org zapraszają do udziału w ogólnokrajowej akcji rowerowo-czytelniczej. Od 1 maja do 9 czerwca w całej Polsce, a także w innych krajach, odbędzie się szereg przejazdów rowerowych połączonych z różnymi aktywnościami, najczęściej związanymi z książkami i bibliotekami. Zgłoszenia dla organizatorów - do 12 kwietnia!

  Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnokrajowa akcja, składająca się z szeregu rajdów rowerowych, w których mogš wziąć udział wszyscy chętni. Szczególnie serdecznie zapraszamy bibliotekarzy, pasjonatów czytania i książek, miłośników jazdy na rowerze i aktywnego wypoczynku, a także wszystkich lubiących dobrą zabawę.

  Akcja odbędzie się już po raz czwarty - w ubiegłym roku na rowery wskoczyli bibliotekarze i czytelnicy z 97 miejscowości! W tym roku przejazdy odbędą się także w innych krajach.

  Jeśli i Ty chciałbyś z nami pojechać - wejdź na stronę www.odjazdowybibliotekarz.pl i sprawdź na mapie, gdzie najbliżej Twojego miejsca zamieszkania planowany jest rajd. Zgłosiło się już 35 miast i miasteczek, zatem z dużym prawdopodobieństwem pobijemy zeszłoroczny rekord :) Jeżeli w Twojej okolicy nikt jeszcze nie wpadł na pomysł organizowania Odjazdowego Bibliotekarza - bądź pierwszy! Przeczytaj nasz Poradnik Odjazdowego Organizatora, pozyskaj partnerów i sponsorów i - zgłoś się!

  Akcja to nie tylko rajd rowerowy - to także konkursy, ogniska, kalambury, zwiedzanie ciekawych miejsc, głośne czytanie książek, gry miejskie, debaty i rozdawanie nagród od sponsorów. Zachęcamy do obejrzenia relacji i zdjęć z lat ubiegłych, które znajdują się na blogu Odjazdowego Bibliotekarza, a także do regularnego zaglądania na naszą stronę.

  Zapraszamy do zabawy! :)

  Zmiany, nowości na portalu:

  Foto i video relacja z Rajdu "56 Otwarcie Turystycznego sezonu Kolarskiego - Topienie Marzanny z metą w Tworogu Małym znajduje się w dziale "Relacje" tj. lewy panel menu portalu, gdzie mamy możliwość przeglądania zdjęć poprzez kilkanie na obraz lub na strzałki, lub zaznaczając opcję "pokaz slajdów" przeglądamy automatycznie, a docelowo relacja ta będzie w dziale: "Był Taki Rajd / Rajdy innych organizatorów", na tym drugim trwa aktualnie test nowej przęglądarki zdjęć. W dziale "Kalendarz Imprez" pojawił się aktywny link do "Regionalny Kalendarz Imprez - Górny Śląsk", oraz trwa kasowanie błędów, tele adresowo-linkowych. Jeśli jednak zauważycie jakiś błąd, dajcie nam znać! Natomiast w dziale "Co, Gdzie, Kiedy?" pojawił się aktywny formularz "on line" ułatwiający wam zgłaszanie imprez do tego działu lub do samego "Kalendarza Imprez", co trzeba zaznaczyć. Ponadto aktywowano nowe działy: "Ścieżki rowerowe - Świat", "Kalendarz Śląsk", "Wyprawy Rowerowe" oraz "ABC Rowerzysty".

  Ogólnopolskie Wyniki Konkursu KTKol. PTTK za 2012 rok ogłoszone:

  "Znane są już wyniki konkursu na najlepiej pracującą komisję oddziałową, klub, sekcję turystyki kolarskiej PTTK w 2012 r. organizowanego przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

  KATEGORIA I - komisje oddziałowe i kluby

  Miejsce Nazwa komisji, klubu Dziedzina Suma pkt.
  I II III IV V VI VII
  1 Turystyczny Klub Kolarski PTTK
  im. Władysława Huzy
  w Gliwicach
  139
  II
  9
  91
  VI
  5
  65
  I
  11
  75
  III
  8
  518
  I
  11
  63
  I
  11
  47
  III
  8
  63
  2 Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK "Sokół"
  przy Oddziale PTTK w Radlinie
  KWK "Marcel" w Radlinie
  236
  I
  11
  181
  I
  11
  63
  II
  9
  46
  V
  6
  362
  III
  8
  9
  IX
  2
  56
  II
  9
  56
  3 Komisja Turystyki Kolarskiej
  przy Oddziale PTTK "Podlasie"
  w Siedlcach
  69
  V
  6
  144
  IV
  7
  53
  IV
  7
  64
  IV
  7
  32
  VII
  4
  32
  II
  9
  76
  I
  11
  51
  4 Klub Turystyki Kolarskiej PTTK
  "Gronie"
  w Tychach
  63
  VI
  5
  158
  II
  9
  26
  IX
  2
  97
  I
  11
  389
  II
  9
  14
  V
  6
  18
  IX
  2
  44
  5 Klub Turystyki Kolarskiej PTTK
  "Przygoda"
  w Toruniu
  127
  III
  8
  87
  VII
  4
  63
  II
  9
  28
  VII
  4
  21
  VIII
  3
  27
  IV
  7
  46
  IV
  7
  42
  6 Turystyczny Klub Kolarski PTTK
  "Ondraszek
  w Cieszynie
  30
  X
  1
  87
  VII
  4
  39
  VI
  5
  82
  II
  9
  34
  VI
  5
  32
  II
  9
  24
  VIII
  3
  36
  7 Bytomski Turystyczny Klub Kolarski PTTK
  "Catena"
  w Bytomiu
  51
  VII
  4
  99
  V
  6
  39
  VI
  5
  35
  VI
  5
  41
  V
  6
  10
  VIII
  3
  25
  VII
  4
  33
  8 Klub Turystyki Kolarskiej PTTK
  "KTUKOL"
  w Głuchołazach
  37
  IX
  2
  23
  X
  1
  43
  V
  6
  19
  VIII
  3
  97
  IV
  7
  14
  V
  6
  41
  V
  6
  31
  9 Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK
  im. Henryka Gintera
  w Łodzi
  93
  IV
  7
  145
  III
  8
  33
  VIII
  3
  15
  X
  1
  4
  IX
  2
  11
  VII
  4
  32
  VI
  5
  30
  10 Klub Turystyki Rowerowej PTTK
  "SIGMA"
  przy Oddziale Poznańskim PTTK
  w Poznaniu
  45
  VIII
  3
  82
  IX
  2
  6
  X
  1
  16
  IX
  2
  3
  X
  1
  6
  X
  1
  18
  IX
  2
  12
  KATEGORIA II – sekcje w kołach wielodyscyplinowych

  Miejsce Nazwa komisji, klubu Dziedzina Suma pkt.
  I II III IV V VI VII
  1 Klub Osiedlowy PTTK
  "M-2"
  w Myszkowie
  133
  I
  4
  170
  II
  2
  45
  I
  4
  49
  I
  4
  135
  II
  2
  18
  II
  2
  32
  I
  4
  22
  2 Koło Osiedlowe PTTK
  "Jantarowe Szlaki"
  w Szczecinie
  91
  II
  2
  179
  I
  4
  16
  II
  2
  20
  II
  2
  149
  I
  4
  45
  I
  4
  17
  III
  1
  19
  3 Sekcja Kolarska "Kręcikoło"
  przy Oddziale Wojskowym PTTK
  w Krośnie Odrzańskim
  24
  III
  1
  20
  III
  1
  4
  III
  1
  12
  III
  1
  22
  III
  1
  9
  III
  1
  22
  II
  2
  8
  KATEGORIA III – sekcje w klubach szkolnych

  Miejsce Nazwa komisji, klubu Dziedzina Suma pkt.
  I II III IV V VI VII
  1 SKKT-PTTK
  przy Gimnazjum im. Wł. Reymonta
  w Przyrowie
  16
  II
  2
  50
  I
  4
  12
  II
  2
  24
  I
  4
  30
  I
  4
  16
  II
  2
  10
  III
  1
  19
  2 SKKT-PTTK "Tuptuś"
  w Strzale
  Oddział PTTK "Podlasie" w Siedlcach
  6
  III
  1
  25
  II
  2
  17
  I
  4
  23
  II
  2
  8
  III
  1
  16,75
  I
  4
  11
  II
  2
  16
  3 SKKT-PTTK Domanice
  08-113 Domanice 45
  63
  I
  4
  20
  III
  1
  1
  III
  1
  3
  III
  1
  9
  II
  2
  2
  III
  1
  40
  I
  4
  14
  Komisja Konkursowa:
  Roman Kościński, Grzegorz Kukowka, Krzysztof Borkowski

  Zwycięzcom konkursu gratulujemy życząc owocnej pracy w Sezonie Kolarskim 2013 r.!

  Nowy wygląd Portalu Cykloturysta - podoba się Wam!?

  Tak było / Before!                                           Tak jest / Just now!

      

  (PL) Nowy wygląd Portalu Cykloturysta - podoba się Wam!? Długie prace nad nowym wyglądem Portalu Cykloturysta zaowocowały publikacją w internecie. Prosimy, wyraźcie swoją opinię jak odbieracie nowy design portalu, co warto dodać, co Wam sie nie podoba. Jak Wam się surfuje po poszczególnych działach tematycznych, czy nawigacja jest intuicyjna, czy też gubicie się w zawartości.

  Co Waszym zdaniem można zmienić, czego zabrakło, czy nie zmienione tło portalu do którego zapewne już przywykliście, nadal się Wam podoba. Mamy świadomość, że nie każdemu wszystko się spodoba, choć zapewne powoli przywykniecie, to jednak trzeba było dokonać zmian.

  Może się zdarzyć, że niektóre działy tematyczne, i odsyłacze do nich prowadzące mogą jeszcze nie działać, ale poradzimy sobie z tym sukcesywnie. Jeśli gdzieś coś źle się wyświetla (np zdjęcie lub obrazek), lub nie działa, prosimy o informacje na nasz profil na Facebook'u 3 lub na adres e-mail: cykloturysta(ed)wp.pl

  Drodzy czytelnicy, fani Cykloturysty, tu znajdziecie poprzednią zawartość Portalu Cykloturysta (click on a link) to the old design: www.cykloturysta.netstrefa.eu/archival_c

  Arogancja wśród Grupy Łódzkiej Masy Krytycznej na Facebook'u!?

  Dzisiaj, tj. w dn. 15. 03. 2013 r, ok. 15:50 h czasu polskiego opuściliśmy na Facebook'u Grupę utworzoną przez osoby z Łódzkiej Masy Krytycznej. Powód, arogancja wśród osób postujących w grupie. po informacji, którą zamieściliśmy o MTST Cykloturysta, aby przybliżyć grupie kim jesteśmy. Przeczytaliśmy post, że..."szkoda, że brak jest informacji o Łódzkiej Masie Krytcznej"...

  Ripostowaliśmy, aby przesłano nam stosowne informacje dot. organizacji imprezy, ale w zamian zaczęto pyskówkę i ironizowanie próśb o uzupełnienie informacji, po zamieszczeniu przez nas Imprezy w Kalendarzu. W zamian, znów zamiast podania nam brakujących informacji o "Łódzkiej Masie Krytycznej, znów arogancja i brak woli współpracy, choć wcześniej wypomniano nam, że nic o nich nie piszemy! Nawet odsyłano nas do google, zamiast podać konkrety dotyczące godzin masy, i namiarów kontaktowych na masę. Zakrawa to na farsę, nigdy dotąd nikt tak sie nie zachował.

  Szkoda, że w naszej jednej wielkiej rodzinie rowerowej, brak jest osób rozumiejących co to jest informacja prasowa, i jaki skutek wywiera na odbiorców szukających innych imprez w Polsce. Skandaliczne zachowanie zamiast odpowiedzi, wolano rozpisywać się o rzekomym spamie przez nas uczynionym, niż podać nam brakujące dane, aby Łódzka Masa Krytyczna zaistniała w "Mega Kalendarzu Imprez 2013". Wobec tak niezrozumiałego postępowania, usunęliśmy się z owej grupy, uznając Łódzką Masę Krytczną, a przynajmniej grupę ich reprezentującą na Facebooku, jako wyjątkowo arogancką i nieprzyjazną wobec rowerzystów, a zwłaszcza wobec dobrowolnej grzecznościowej akcji i chęci naszej Redakcji MTST Cykloturysta poinformowania rowerzystów o Masie Krytycznej w Łodzi. Szkoda, bowiem w Łodzi mamy wielu rowerowych przyjaciół...

  Informację zamieszono na wypadek, gdyby zarzucono nam niechęć publikowania informacji dot. Łódzkiej Masy Krytycznej, mamy nadzieję, że rzeczywiste kierownictwo masy łódzkiej nawiąże z nami kontakt, bo tamta grupa na FB nie wydaje się nam kompetentna i reprezentatywna w udzielaniu informacji dla prasy by promować łódzką masę - Redakcja.

  Komunikat redakcji:

  (PL) Czekamy na zgłoszenia imprez do: "Kalendarz Imprez 2013", Mamy już ponad 600 imprez organizowanych w Polsce - nie ma Waszych imprez (?), nic straconego, prześlijcie nam - umieścimy je w Mega Kalendarzu Imprez!

  (EN) Do you know of a bike ride, cycletours, MTB Marathons, Audax Marathons, Randonneurs, Rally or event that should be listed in our: World Events Calendar 2013. Please send as much information about the ride as you have to: cykloturysta@wp.pl

  Niewidzialny kask?

  Czy można sprawić, aby niewygodny kask, uwierający i ciążący nam na głowie, i tak niedostatecznie zabezpieczający rowerzystę w razie kolizji z samochodem, można było by zastąpić czymś lepszym i wygodniejszym. Popatrzcie na nowy wynalazek w tej dziedzinie.